Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica glazbene kulture  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
Kontakt:
pismena zamolba: I.GUNDULIĆA 2, 10380 SVETI IVAN ZELINA
Ostale informacije:
Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.) te posebni u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18..), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Pravilnikom o radu OŠ Dragutina Domjanića i Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ D. Domjanića. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Natječaj traje od 10. 10. do 18. 10. 2019. g. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano u vrijeme trajanja natječaja, neovjerene preslike dokaza o stručnoj spremi i rodnog lista te HZMO-elektronički zapis o radnom stažu izdan u vrijeme trajanja natječaja. Isprave i dokumentacija predane u natječajnom postupku neće se vraćati nakon završetka istog. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Koji su dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju možete pronaći na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov..hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13. i 152/14.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan/a je uz prijavu priložiti i rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidat/kanja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje u osnovnoj školi i neće se koristiti u druge svrhe. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera kompetencija kandidata putem intervjua. Točna informacija o mjestu, trajanju i vremenu održavanja prethodne provjere kompetencija, područje provjere, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na Internet stranici škole: http://www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri kompetencija, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vlastoručno potpisane prijave dostaviti osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Dragutina Domjanića, 10 380 Sveti Ivan Zelina, I. Gundulića 2. s naznakom „za natječaj“ Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati. U slučaju potrebe, zadržava se pravo na traženje dostave dodatnih dokaza o ispunjavanju zakonskih pretpostavki za zapošljavanje, a prije donošenja odluke o izboru kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103591916
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.