Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica fizike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Kutina
Rok prijave:
18.09.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA
Kontakt:
osobni dolazak: ŠKOLSKA 2, KUTINA pismena zamolba: Školska 2, 44320 Kutina
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, br. 87/08. ,86/09., 92/10., 105/10. , 90/11.,16/12. 86/12. , 94/13 , 152/14., 07/17 i 68/18) i članaka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA FIZIKE nepuno radno vrijeme – 9 sati neposrednog pedagoškog rada tjedno odnosno za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, određeno radno vrijeme zamjena do povratka radnice s rodiljnog ili roditeljskog dopusta- 1 izvršitelj UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati koji zasnivaju radni odnos u školskoj ustanovi moraju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. i 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17. i 68/18. ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 6/19). Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane su člankom 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Sukladno članku 13.stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti : životopis diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Dokumenti koji se podnose uz prijavu mogu biti preslikama, obzirom da istu ne vraćamo. Izabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti izvornike dokumenata na uvid. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina , a koji se nalazi na poveznici: http://os-vvidrica-kt.skole.hr/skolskidokumenti. Kandidati su u prijavi na natječaj dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju propisane posebnim zakonom. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 102. stavak 1.-3. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(NN.br.121/17),uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o isunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od 10.9. 2019. do 18.9.2019.) Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina, Školska 2, 44320 Kutina, s naznakom “za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
102874916
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.