Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica biologije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
Kategorija:
Mjesto rada:
Pribislavec
Rok prijave:
22.01.2020.

O poslu

Mjesto rada:
PRIBISLAVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
Kontakt:
pismena zamolba: Kaštelska 12, Pribislavec, 40000 Čakovec
Ostale informacije:

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 152/14, 7/17 i 68/18.), OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec, objavljuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta UČITELJ/ICA BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno, na određeno Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola . Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) dužni su priložiti dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati prijavom na javni poziv daju privolu za obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec. Kandidati su dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Vladimira Nazora, Pribislavec koji je dostupan na web stranici škole. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj. Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://ured@os-vnazor-pribislavec.skole.hr/natjecaji najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. Stavku 4. Pravilnika. Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, a najdulje do 22.1.2020. na adresu: OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec Kaštelska 12, 40000 Čakovec s naznakom „za natječaj“

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105228169
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.