Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik/tajnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Cipelica
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
26.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Cipelica
Kontakt:
pismena zamolba: Vukovarska 15, 40000 Čakovec
Ostale informacije:
DJEČJI VRTIĆ CIPELICA UPRAVNO VIJEĆE ČAKOVEC
Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 003-02/20-01/30,: URBROJ: 2109-100-01-20-01) raspisuje se dana 18. rujna 2020.godine
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKA
TAJNIK- diplomirani pravnik, magistar/a struke, stručni specijalist javne uprave - stručni prvostupnik javne uprave, upravni pravnik - 1 izvršitelj M/Ž
- PUNO RADNO VRIJEME - zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor
UVJETI: osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/ prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/ prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
položen stručni ispit
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: životopis
preslika diplome o stečenoj spremi
preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
preslika osobne iskaznice
uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od 6 mjeseci
uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od 6 mjeseci
elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.
Prednost ostvaruju kandidati s položenim stručnim ispitom.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i pravodobne te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na službenoj web stranici Dječjeg vrtića Cipelica dv-cipelica.hr.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na istoj web stranici i na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.
Kandidati testiranjem pristupaju provjeri znanja na računalu.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.
Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .
Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Dječji vrtić Cipelica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ilija Okun
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108727165
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.