Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik/tajnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
12.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Kontakt:
osobni dolazak: ZABOK, PRILAZ JANKA TOMIĆA 2 pismena zamolba: Zabok, Prilaz Janka Tomića 2 e-mailom: gimagm-zabok@gimagm.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto Tajnik/tajnica – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja prava radnice na rad u skraćenom radnom vremenu, nepuno radno vrijeme, 20 sati rada tjedno Mjesto rada za sva radna mjesta je u sjedištu (Zabok, Prilaz Janka Tomića 2) i izvan sjedišta Škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola. Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: a) završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, b) završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava uvjete iz točke a). Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja, u originalu ili preslici: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, presliku važeće osobne iskaznice te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). Prijave koje ne sadrže prethodno navedenu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima. Kandidati mogu prijavi priložiti i (u originalu ili preslici): potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (podaci o radnom stažu). Preslike priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze o pravu na koje se poziva, a pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o navedenim dokazima nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na natječaj kandidat je suglasan da Škola kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 42/18). Odabir kandidata izvršit će se vrednovanjem koje obuhvaća pismeno testiranje i razgovor (intervju). Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr). Lista kandidata bit će, zbog zaštite osobnih podataka kandidata, šifrirana, a šifra će svakom od kandidata biti dodijeljena po završetku natječaja. Sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnoj stranici naznačenoj u natječaju istovremeno s objavom natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja pismenog testiranja i razgovora objavit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr) najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Testiranje će se održati u prostorima Škole. Prijave s traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju: - putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok ili - putem e-maila: gimagm-zabok@gimagm.hr Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je otvoren od 4. do 12. listopada 2019. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, objavom obavijesti na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103458187
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.