Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni voditelj/ica-voditelj/ica odsjeka-službe stručnih poslova zaštite,očuvanja i promicanja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VELEBIT
Kategorija:
Mjesto rada:
Gospić
Rok prijave:
22.01.2020.

O poslu

Mjesto rada:
GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel word internet powerpoint
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VELEBIT
Kontakt:
pismena zamolba: PARK PRIRODE VELEBIT, Kaniža Gospićka 4b, 53000 Go
Ostale informacije:

Stručnog/e voditelja/ice – Voditelja/ice Odsjeka - Službe stručnih poslova zaštite, očuvanja i promicanja Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja najmanje pet godina radnog iskustva u struci aktivno znanje engleskog jezika ili nekog drugog svjetskog jezika uz poznavanje engleskog jezika samostalnost i stručnost u radu na osobnom računalu položen vozački ispit i samostalnost u upravljanju vozilom. Uz vlastoručno potpisanu prijavu je potrebno priložiti: < >preslik diplome životopis dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove uvjerenje da se ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) presliku vozačke dozvole. Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja. Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom (intervju). Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te obavijest o popisu literature potrebne za testiranje bit će objavljena na web-stranici JU Park prirode Velebit (www.pp-velebit.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Velebit, najmanje pet dana prije njegovog održavanja. Rok za podnošenje prijave je osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Ako kandidat ne pristupi testiranju ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Stručni voditelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine. O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave slati na adresu: Javna ustanova Park prirode Velebit, Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj – Stručni voditelj

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105248680
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.