Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/suradnica-psiholog/psihologinja ili logoped/logopedinja-pripravnik/pripravnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapinske Toplice
Rok prijave:
12.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE
Kontakt:
pismena zamolba: Krapinske Toplice, Zagrebačka 12
Ostale informacije:
Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), a u skladu sa Planom prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama u 2019. godini Ministarstva znanosti i obrazovanja, Osnovna škola Krapinske Toplice, dana 4. listopada 2019. raspisuje NATJEČAJ za prijem pripravnika stručnog suradnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto: stručnog suradnika/suradnice psihologa ili logopeda - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme - mjesto rada: Osnovna škola Krapinske Toplice Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) i uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine RH 6/19) Mjesto rada: Krapinske Toplice Priložiti uz pisanu prijavu ( u preslici): Životopis Domovnicu Dokaz o stručnoj spremi Dokaz o položenim kompetencijama , ako su stečena izvan studija Elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO) uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodikaznenipostupak (ne stariji od 6 mjeseci) članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nije potrebno dostavljati original dokumente (isprave), jer se natječajna dokumentacija ne vraća, a izabrani kandidat/kandidatkinja obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u školskoj ustanovi OŠ Krapinske Toplice a kojim se kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, za kandidate na natječaju obavezno je testiranje. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Krapinske Toplice: os-krapinske-toplice@kr.t-com.hr Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja biti će objavljeni na stranici škole: os-krapinske-toplice@kr.t-com.hr, najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje. Natječaj vrijedi 8 dana od dana objave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103460766
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.