Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/suradnica - pripravnik/pripravnica - (pedagog,psiholog)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Samobor
Rok prijave:
25.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kontakt:
pismena zamolba: Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Andrij
Ostale informacije:
EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA S A M O B O R Andrije Hebranga 26 KLASA: 112-06/20-01-467 URBROJ: 238/27-54-20-01/02 Samoboru, 20.11.2020.
Na temelju članka 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11,5/12.,16/12.,86/12.,94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 .), članka 55. Zakona o radu ( Narodne novine br. 93/14 i 127/17, 98/19), Plana prijema pripravnika u školskim ustanovama u 2020. godini, KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020., Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj, trgovačkoj i ugostiteljskoj školi, Ravnateljica raspisuje


NATJEČAJ za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere HZZ-a „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za sljedeće zvanje: STRUČNI SURADNIK – PRIPRAVNIK ( pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila - edukator rehabilitator, logoped, socijalni pedagog – 1 izvršitelj /ica (m/ž) za rad na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Uvjeti: - opći uvjeti sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20). - na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti: - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - dokaz o državljanstvu - dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od objave natječaja) -uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja). Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N.42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja (objavljen na mrežnoj stranici Škole), po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će selekcijski postupak s kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja. O terminu provođenja selekcijskog postupka kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte. Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole, Natječaj je objavljen 17.11.2020. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom na adresu Škole: s naznakom „Natječaj za zapošljavanje pripravnika“. O rezultatima natječajnog postupka kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole https://ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr , osim kandidata koji se pozivaju na pravo iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji će biti obavješteni na način propisan tim Zakonom. Ravnateljica:
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110211927
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.