Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/suradnica-pedagog/pedagoginja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ 'GUSTAV KRKLEC'
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
17.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ 'GUSTAV KRKLEC'
Kontakt:
pismena zamolba: Krapina, Magistratska 11/1
Ostale informacije:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina od 27.11.2019. godine (KLASA: 601-01/19-01/09, URBROJ: 2140-37-02-19-02), Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/INJA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (8 sati dnevno, 40 sati tjedno), najduže do 15.7.2021.godine (rad u poslijepodnevnom programu rada) UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) - 1 godina radnog iskustva - položen stručni ispit Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: zamolbu i životopis; domovnicu (preslika); dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika); dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika); potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne stariju od dana objave ovog natječaja; uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave natječaja; uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)u istu svrhu i s istim rokovima; potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) u istu svrhu i s istim rokovima; uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl.24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)); potvrdu prethodnog poslodavca o razlogu prestanka Ugovora o radu. Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina Magistratska 11/1 49000 Krapina (Za natječaj - stručni suradnik pedagog/inja) Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića. Nakon izvršenog natječaja ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića dana 09.12.2019. godine i traje do 17.12.2019. godine. Zapošljavanje se realizira za potrebe provedbe projekta „Vrtić za svaku obitelj“ kojeg Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina zajedno s partnerom Gradom Krapina provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva: UP.02.2.2.08

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104715085
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.