Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/suradnica na projektu terme lipik  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Turistička zajednica grada Lipika
Kategorija:
Mjesto rada:
Lipik
Rok prijave:
30.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
LIPIK, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Turistička zajednica grada Lipika
Kontakt:
pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 3, 34551 LIPIK
e-mailom: tz.lipik@gmail.com
Ostale informacije:
Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 5/20), članaka 7. i 8. Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici, članaka 4., 5 i 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju oglasa koju je donijelo Turističko vijeća na 5. sjednici 22. listopada 2021. godine (Ur.broj 2021-42/8), a u skladu sa ostalim odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika raspisuje O G L A S za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ 1 izvršitelj/ica na određeno (do 30.06.2023.) na puno radno vrijeme Kandidat mora ispunjavati opće propise o radu te uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) te Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Lipika. Djelatnik zaposlen na poslovima stručnog suradnika u Turističkoj zajednici mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete: da je magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,
da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od toga najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima provedbe projekata financiranih iz EU fondova,
da posjeduje znanje rada na osobnom računalu,
da aktivno zna jedan svjetski jezik,
da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,
da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
Uvjeti magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. Prijava na oglas mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, specifikaciju priloga /priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata. Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti sljedeće priloge: životopis,
presliku diplome,
presliku radne knjižice,
dokaz o radu na EU projektima,
dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa, certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili potpisana izjava),
dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove),
presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
presliku osobne iskaznice,
presliku domovnice,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci,
privolu o korištenju osobnih podataka kandidata za potrebe oglasa.
Opis poslova: brine se o promociji turizma i turističkih proizvoda na području TZG Lipika,
prati razvoj turističkih proizvoda i predlaže promotivne aktivnosti,
prati natječaje i prijave za bespovratna sredstva iz fondova EU iz polja turizma, s drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,
vodi savjetodavne i stručne poslove u svezi korištenja pomoći EU za projekte iz područja turizma,
provodi aktivnosti projekata za poticanje razvoja turizma koji se financiraju EU sredstvima,
obavlja administrativne poslove vezane za praćenje projekata iz područja turizma, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj turizma,
za svoj rad odgovara direktoru Turističke zajednice.
Poželjno je da se kandidat služi sa više svjetskih jezika, da ima radnog iskustva na poslovima u turizmu i EU-projektima, te da posjeduje organizatorske sposobnosti. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca. Sukladno odredbi članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst ) dopušteno je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci kandidata se prikupljaju isključivo u svrhu provođenja ovog oglasa, odnosno za potrebe dostave trećim osobama te javne objave. Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17). Urednom i potpunom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke, dostavljene priloge i ispunjene uvjete navedene u oglasu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu, urednu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom na oglas o čemu će joj naknadno biti dostavljena pisana obavijest o neispunjavanju uvjeta iz oglasa u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom na prijavljeni oglas. Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se testiranje i razgovor radi provjere znanja. O terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Turističke zajednice grada Lipika najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i razgovora. Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na ovaj oglas. Osobama koje su pristupile testiranju i razgovoru bit će dostavljena pisana odluka o izboru kandidata. Oglas će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim internet stranicama Turističke zajednice Grada Lipika ( www.tz-lipik.hr ), službenim internet stranicama Grada Lipika ( www.lipik.hr ) i oglasnoj ploči Turističkog ureda. Prijave na oglas s prilozima se dostavljaju u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Turistička zajednica Grada Lipika, Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik s naznakom “Za oglas - ne otvaraj“ O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 14 dana od roka za podnošenje prijava.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117890019
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.