Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/ica - pedagog/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC
Kategorija:
Mjesto rada:
Đurmanec
Rok prijave:
18.09.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ĐURMANEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC
Kontakt:
pismena zamolba: Na adresu u tekstu natječaja
Ostale informacije:

Osnovna škola Đurmanec na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18), dana 9. rujna 2019. godine raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Rad u Osnovnoj školi Đurmanec, Đurmanec 49, 49225 Đurmanec Uvjeti: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19.). Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis domovnicu ili dokaz o državljanstvu dokaz o stečenoj stručnoj spremi potvrdu o stažu (zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak prema čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu po završetku natječajnog postupka. Odabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan navedene isprave dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj školi Đurmanec za obradu osobnih podataka koji su navedeni u ispravama, a za potrebe provedbe natječajnog postupka u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijave se podnose na adresu: Osnovna škola Đurmanec Đurmanec 49 49225 Đurmanec s naznakom „Za natječaj - pedagog“ Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), a koji u trenutku podnošenja prijave na natječaj ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju. Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u nastavku je poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Obavijest o rezultatima izbora: - u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru na mrežnim stranicama OŠ Đurmanec u rubrici ˝Natječaji˝ Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Natječaj vrijedi od 10.9.2019. do 18.9.2019. godine. Testiranje kandidata Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će provjera znanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Đurmanec - http://www.os-djurmanec.skole.hr/upload/os-djurmanec/images/static3/1057/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf Komisija za provedbu natječaja će istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj stranici škole u rubrici ˝NATJEČAJI˝ objaviti: - pravne izvore - sadržaj i način testiranja kandidata Komisija za provedbu natječaja će na mrežnoj stranici škole u rubrici ˝NATJEČAJI˝ i na oglasnoj ploči škole objaviti mjesto i vrijeme održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije dana održavanja testiranja. O rezultatima natječaja kandidati će biti informirani putem obavijesti na mrežnoj stranici škole u rubrici ˝Natječaji˝.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
102849821
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.