Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik edukator-rehabilitator(m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: DJEČIJI VRTIĆ "METKOVIĆ" KRALJA ZVONIMIRA 22 METK
Ostale informacije:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
METKOVIĆ Klasa: 112-01/21-01/09 Ur.broj: 2117-107-02-21-1 Metković, 01. prosinca 2021.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i članla 56. Statuta Dječijeg vrtića „Metković“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
EDUKATOR/ICA-REHABILITATOR/ICA – 1 (jedan) izvršitelj/ica - određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine


Uvjeti: za stručnog suradnika u dječjem vrtiću mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24 . i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19 ), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne Novine broj 133/97) VSS, magistar edukacijske rehabilitacije
Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu: Životopis
Dokaz o hrvatskom državljanstvu
Presliku diplome
Presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci) i to:
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj - stručni suradnik edukator - rehabilitator“ u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja u na adresu: Dječji vrtić „Metković“, Ulica kralja Zvonimira 22, 20350 Metković.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice http://www.vrticimetkovic.hr/Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Metković“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/18).

Kandidati koji će se u natječaju pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVA. Ravnateljica Julijana Bebić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118805319
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.