Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/ca - školski psiholog / psihologinja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA GIMNAZIJA KARLOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
29.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA GIMNAZIJA KARLOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: RAKOVAC 4,47000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Opis poslova: Savjetodavna i stručna pomoć nastavnicima, učenicima i roditeljima. Planiranje odgojno obrazovnog procesa i kurikularnih sadržaja.
Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16./12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Statuta Gimnazije Karlovac i Pravilnika o postupku zapošljavanja u Gimnaziji Karlovac GIMNAZIJA KARLOVAC Rakovac 4, Karlovac, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za: Stručni suradnik - psiholog – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16./12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.). U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijavi na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su dužni priložiti: dokaz o stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
elektronski zapis osiguranja sa HZMO-a
Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja – ne strarije od 30 dana,
životopis
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim osobnim podacima i sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja u Gimnaziji Karlovac koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Natječaj je otvoren 8 dana od 18.9.2020. godine, a kandidati će biti izviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku. Prijave dostaviti na adresu: Gimnazija Karlovac, 47 000 Karlovac, Rakovac 4, s naznakom «za natječaj». Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108925694
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.