Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/ca - pedagog  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zadar
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kontakt:
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.) Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, A.G. Matoša 40, 23000 Zadar, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto
Stručnog suradnika – pedagoga na određeno puno radno vrijeme
1 izvršitelj/ica
Uvjet: mag. pedagogije
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis,
dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.) ne starije od šest mjeseci
elektronički zapis o radno pravnom statusu, ne stariji od osam dana
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, jer se natječajna dokumentacija ne vraća kandidatima nakon natječajnog postupka, a kandidat je dužan predočiti izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev Škole.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br.121/17., 98/19., 84/21.) dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. stavka 1. Zakona, navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 49. Stavkom 1. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, a čije su prijave potpune i pravovremene biti će pozvani na razgovor/testiranje.
Lista kandidata koji mogu pristupiti razgovoru/testiranju, te mjesto i vrijeme održavanja razgovora/testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-hotelijerskoturistickaiugostiteljska-zd.skole.hr/natje_aji
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole
http://www.ss-hotelijerskoturistickaiugostiteljska-zd.skole.hr/natje_aji
Pisane prijave s naznakom “ZA NATJEČAJ” podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja elektroničkom poštom u PDF formatu kao privitak na adresu: [email protected]
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129906262
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.