Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/na suradnik/ca - pripravnik/ca  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Konjščina
Rok prijave:
30.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), sukladno odobrenju za provođenje mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ravnatelj Osnovne škole Konjščina, Zoran Vuger, raspisuje NATJEČAJ za prijem osobe u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ PRIPRAVNIK - STRUČNI/A SURADNIK/CA (m/ž) –psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator rehabilitator, logoped, socijalni pedagog)– 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati), u trajanju od 12 mjeseci
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Osoba se može primiti ako je: nezaposlena bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, prijavljena u evidenciji nezaposlenih
Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti: - kratki životopis - presliku domovnice - presliku rodnog lista - presliku važeće osobne iskaznice - presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi - dokaz da nema staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture (preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages /N G/12%20Pros i nac /Zapoš ljavanje/Popis%20dokaza%2 0za% 20os tvari vanje%20prava%20 prednos ti%20pri %20zapoš ljavanju. pdf https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, preporučeno, na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, ULICA MATIJE GUPCA 6, 49 282 KONJŠČINA, „Natječaj – pripravnik stručni suradnik“. Kandidatom/kinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojima se kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Konjščina, sa kandidatima koji su podnijeli urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu provest će se testiranje. Popis pozvanih na testiranje i vrijeme i mjesto testiranja bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Konjščina najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, navodeći samo inicijale i godinu rođenja, te spol kandidata/kinje, zbog zaštite osobnih podataka O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje Natječaj je otvoren od 22.10.2020. do 30.10.2020. NAPOMENA: S obzirom na izvanredne okolnosti, molimo sve kandidate da se pri dolasku na testiranje i boravku u prostorijama škole pridržavaju epidemioloških mjera, što svakako podrazumijeva nošenje maski te obaveznu dezinfekciju ruku na ulazu škole, nošenje vlastite kemijske olovke za pisanje testa na testiranju i ostale mjere koje su trenutno na snazi.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109753103
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.