Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.09.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni djelatnik / djelatnica u posebnom (kraćem) glazbenom programu  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK
Kategorija:
Mjesto rada:
Split
Rok prijave:
30.09.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK
Kontakt:
e-mailom: djecjivrtic.vrtuljak@yahoo.com
Ostale informacije:
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrtuljak, Split objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto: STRUČNI DJELATNIK U POSEBNOM (KRAĆEM) GLAZBENOM PROGRAMU – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do završetka Projekta EU fondova UP 02.2.2.16.0219)
Za prijam u radni odnos stručni djelatnik u posebnom (kraćem) glazbenom programu kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
Stručni djelatnik u posebnom (kraćem) glazbenom programu (m/ž), 1 izvršitelj, prima se na rad u sklopu projekta koji će se financirati u sklopu poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16.0219. Planirano trajanje provedbe projekta je 20 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se kandidat prima na rad za vrijeme trajanja projekta. Projekt će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014. – 2020.
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom, nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom, osoba koja ispunjava uvjete za učitelja glazbene kulture
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos: 1. punoljetnost 2. hrvatsko državljanstvo 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu
dokaze o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o radnom stažu (elektronički zapisnik iz evidencije Zavoda za MIO) ne starije od mjesec dana
osobna iskaznica
kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavlja se potpisana izjava da nije pravomoćno osuđen na neko od prekršajnih ili kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Vrtuljak, Split kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na e-mail adresu: djecjivrtic.vrtuljak@yahoo.com
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126759177
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.