Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.03.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ica za gradnju  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Kategorija:
Mjesto rada:
Koprivnica
Rok prijave:
08.03.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Kontakt:
osobni dolazak: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7, KOPRIVNICA
pisana zamolba: Trg bana Josipa Jelačića 7, Koprivnica
Ostale informacije:
Temeljem članka 25. Društvenog ugovora društva Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, OIB: 47917187348, od 17. svibnja 2018. godine te Odluke direktora od 01.03.2021. godine, raspisuje se
N A T J E Č A J za radno mjesto stručnog suradnika/ice za gradnju
a) Uvjeti za obavljanje poslova:
Uvjeti za obavljanje poslova: - magistar struke ili str. specijalist građevinske struke - znanje engleskog jezika - znanje rada na računalu (uredski i grafički paket) - poznavanje pravila FIDIC – žuta i crvena knjiga
b) Broj izvršitelja radnog mjesta: - jedan (1)
c) Opis i popis poslova: - sudjeluje izradu planova investicijskih ulaganja i provedbu investicije, - sudjeluje u izradi projektne dokumentacije, prati njen tijek i daje savjete, mišljenja i preporuke, - priprema i prati provođenje upravnih postupaka suglasnosti i dozvola i osigurava pravodobno ishođenje svih potrebnih akata kojima je uređena gradnja, - vodi evidenciju izrađene projektne dokumentacije i ishođenih suglasnosti i dozvola, - priprema, vodi i usklađuje izradu operativnih planova pripreme građevinskog zemljišta i izgradnje objekata, - u svojstvu predstavnika investitora sudjeluje u radu svih sudionika u izgradnji RCGO-a, pretovarnih stanica i prateće infrastrukture, - kontrolira i prati financijsko izvršenje ugovora (za projektiranje i/ili građenje) kroz ispostavljene situacije, priprema dokumentaciju za plaćanje, - sudjeluje u izradi dokumentacije za postupke javne nabave, - prati i kontrolira donošenje i primjenu propisa iz područja građenja, zaštite okoliša i postupanja s otpadom, - prati tehnologije zbrinjavanja otpada te usklađuje formiranje prijedloga poboljšanja postojećih tehničko-tehnoloških rješenja, - sudjeluje u pružanju konzalting usluga svim subjektima u integriranom sustavu gospodarenja otpadom u obuhvatu RCGO-a, - prati i unapređuje informatičku podršku RCGO-a, - obavlja i druge poslove po nalogu Direktora.
Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis,
motivacijsko pismo,
dokaz o znanju engleskog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja),
presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili potvrda o radnopravnom statusu osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili putovnice),
Izjavu o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz životopisa ( obrazac u prilogu Natječaja),
uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

Dokumentacija koja nije obvezna uz prijavu, ali daje mogućnost ostvarenja dodatnih bodova: preporuka,
preslika potvrde o položenom stručnom ispitu,
dodatna izobrazba: npr. tečajevi, radionice, certifikati, itd. ( AutoCAD, EU fondovi, vizualizacija i animacija, i sl.)
IZJAVA 1. ( obrazac u prilogu Natječaja)
IZJAVA 2. ( obrazac u prilogu Natječaja)
IZJAVA 3. ( obrazac u prilogu Natječaja)
IZJAVA 4. ( obrazac u prilogu Natječaja)

Obrasci Izjava mogu se naći na web stranici www.rcgo-piskornica.hr , pod rubrikom "Natječaji"
Temeljem članka 7. Pravilnika o radu društva „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kandidat se prima na radno mjesto na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci. Ukoliko je kandidat u svojstvu pripravnika, sukladno članku 12. Pravilnika o radu društva „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, sa kandidatom se sklapa Ugovor na određeno vrijeme za poslove radnog mjesta VII stupnja i više, na rok od 12. mjeseci. Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Uvjete utvrđene za radno mjesto iz ovog natječaja ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu, sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.). Osobe koje prema posebnim propisíma ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja: - https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 - https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Natječaj će se objaviti dana 02.03.2021. godine na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr ) te na internetskim stranicama društva Piškornica d.o.o. (www.rcgo-piskornica.hr ). Rok za podnošenje prijave je 6 (šest) dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama društva i na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Piškornica d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za radno mjesto-stručni/a suradnik-ca za gradnju“ NE OTVARAJ Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama društva Piškornica d.o.o. ili će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete posebno na kontakt broj iz prijave. Svim kandidatima dostavit će se poziv za testiranje u svrhu profesionalne selekcije koju će provesti Hrvatski zavod za zapošljavanje u prostoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Kralja Tomislava 20, Križevci. O rezultatima natječaja bit će obaviješten odnosno kontaktiran svaki kandidat zasebno. NAPOMENA: svi kandidati koji su dostavili zamolbe u prošlom, poništenom natječaju (datum objave 12.02.2021. godine), nisu dužni ponovno dostavljati svu dokumentaciju već samo onu koja se u prošlom natječaju nije tražila, a u ovome je obvezna.
Piškornica d.o.o.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
111808244
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.