Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ica logoped/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE
Kategorija:
Mjesto rada:
Nedelišće
Rok prijave:
21.01.2020.

O poslu

Mjesto rada:
NEDELIŠĆE, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE
Kontakt:
pismena zamolba: TRG REPUBLIKE 9, 40305 NEDELIŠĆE
Ostale informacije:
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86./09., 92./10., 105./10. , 90./11., 16./12. , 86./12.,94./13., 152./14., 07./17.,68./18. i 98./19.) Osnovna škola Nedelišće raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK LOGOPED 1 izvršitelj/ica, puno neodređeno radno vrijeme, mjesto rada: OŠ Nedelišće s pripadajućim područnim školama Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada; odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86./09., 92./10., 105./10. , 90./11., 16./12. , 86./12.,94./13., 152./14., 07./17. i 68./18. u daljnjem tekstu: Zakon) te iz članka 29. d) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19). Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj se moraju navesti osobni podatci: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) na natječaj kandidati su obvezni priložiti: životopis dokaz o državljanstvu dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju) uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od dana raspisivanja natječaja) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici uz obvezu kandidata da nakon izbora, a prije potpisivanja ugovora o radu, dostavi izvornike isprava ili ovjerene preslike. Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se usmena procjena odnosno testiranje i vrednovanje. Datum usmene procjene odnosno datum i vrijeme testiranja i vrednovanja bit će dostavljen kandidatima na e-mail. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu s naznakom „za natječaj – navesti radno mjesto“: OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE TRG REPUBLIKE 9 40305 NEDELIŠĆE Natječaj je otvoreni od 13.01.2020. do 21.01.2020. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Obavijest o izabranom kandidatu bit će objavljena na web stranici škole: www.os-nedelisce.skole.hr link: natječaji, u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i neće se pojedinačno dostavljati neizabranim kandidatima. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105199463
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.