Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.04.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ica i. vrste - socijalni/a radnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za odrasle osobe Vila Maria
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
29.04.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dom za odrasle osobe Vila Maria
Kontakt:
pisana zamolba: Šišanska cesta 2, 52100 Pula
Ostale informacije:
KLASA: 100-01/21-01/ URBROJ.: 2168-381-01-02-1/2-21- Pula, 19.4.2021. god. Temeljem članka 45. Statuta Doma za odrasle osobe Vila Maria – pročišćeni tekst i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), v.d. ravnatelja Doma, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Domu za odrasle osobe Vila Maria za radno mjesto: Stručni radnik I. vrste - socijalni radnik - 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno puno / nepuno radno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci Stručna sprema : završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada Posebni uvjeti:
položen stručni ispit
jedna godina radnog staža u struci
samostalna upotreba računala
položen vozački ispit «B» kategorije Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
životopis
dokaz o stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu
dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (ugovor o radu ili potvrda poslodavca)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana Priložena dokumentacija dostavlja se u preslici na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora istu dostavi u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijave na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102., stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i ista se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Doma. Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe postupka natječaja za prijam u službu. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se predati osobno ili dostaviti poštom na adresu: DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA Šišanska cesta 2 52100 PULA sa naznakom "Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto stručni radnik I. vrste - socijalni radnik (ne otvaraj) "
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama dana 21.4.2021. godine. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 29.4.2021. god. Dom Vila Maria pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
112956681
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.