Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.04.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a radnik/ica i vrste psiholog/inja - pripravnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji dom Ruža Petrović
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
15.04.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Talijanski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
powerpoint
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dječji dom Ruža Petrović
Kontakt:
pisana zamolba: Pina Budicina 17, 52100 Pula
Ostale informacije:
Na temelju odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-014/2-21-4 18.ožujka 2021. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja te članka 31. Statuta Dječjeg doma Ruža Petrović, ravnateljica Dječjeg doma Ruža Petrović, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, i to: Stručni radnik I vrste- psiholog – 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij psihologije, Posebni uvjeti:
u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
poznavanje rada na računalu,
položen vozački ispit B-kategorije.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz odredbe članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20). Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr), tj. ovu mjeru mogu koristiti: nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini prijavljene u evidenciju nezaposlenih. Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to: životopis
dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, dok će izabrani kandidati biti pozvani da je dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dječji dom Ruža Petrović, P.Budicin 17, Pula, s naznakom: »Za natječaj za pripravnika/icu«. U slučaju prijave više od jednog kandidata, Dječji dom Ruža Petrović , provesti će testiranje. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem domu Ruža Petrović da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
112708705
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.