Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/spremačica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Crikvenica
Rok prijave:
06.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
CRIKVENICA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Kontakt:
pisana zamolba: Gajevo šetalište 21,51260 Crikvenica
Ostale informacije:
Uvjeti Ad.3) Spremač/ica, NKV završena osmogodišnja škola Prijavi na natječaj prilaže se
životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica ili domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana)
svjedodžba o završenom osnovnoškolskom obrazovanju,
potvrda /elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokaz o radnom stažu
privola /suglasnost za obradu osobnih podataka (Obrazac privole kao privitak natječaju) Opis poslova:
čisti i sprema sve medicinske, uredske i druge pomoćne prostorije kao i sanitarne prostore Bolnice,
održava čistim sve staklene površine u Bolnici,
održava čistoću okoliša ispred ulaza u centralnu i pomoćne zgrade Bolnice, po potrebi uređuje vrt i park oko Bolnice.
rasprema i sprema krevete, zamjenjuje posteljnu odnoseći prljavu i zadužuje čistu,
podnosi izvještaj o nestanku, oštećenju ili uništenju osnovnih sredstava i sitnog inventara,
brine o racionalnoj upotrebi i korištenju sredstava za održavanje čistoće,
zaboravljene stvari ostale od pacijenata ili gostiju predaje na recepciji Bolnice ili kod domaćice,
obavlja čišćenje, pranje i spremanje bolesničkih soba i ostalih prostorija u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost,
vrši odstranjivanje ostataka hrane i smeća, transportiranje nečistog rublja,
čistačica na bazenu: čisti dno bazena, pločice oko školjke bazena, staklene stijene, dezinficira kabine, održava čistim tuševe, umivaonike i dr., održava i dezinficira umivaonike na inhalacijama, kao i podove te sve druge radne prostorije na inhalacijama, čisti prostoriju sa tankom morske vode, održava i uređuje vrt oko bazena, radi u smjenama,
čistačica na medicinskim odjelima: čisti i dezinficira sve radne prostorije, podove i kvake, održava čistim sve staklene površine, presvlači medicinske ležajeve po ordinacijama, zamjenjuje prljavo rublje i medicinsku odjeću, pomaže kod čišćenja i održavanja inhalacija, pere i održava ORL pribor, radi u smjenama,
čistačica na fizikalnom odjelu: čisti i dezinficira kade, stolove i druge fizikalne uređaje i aparate, održava čistim sve staklene površine, presvlači medicinske ležajeve i stolove za terapiju, održava čistim ulaze na fizikalnom odjelu i održava javne sanitarne čvorove, pomaže pri smještaju pacijenata i gostiju u sobe i obavlja sve druge poslove iz djelokruga poslova čistačice nalogu voditelja, radi u smjenama.
obavlja i druge poslove prema nalogu voditelja odsjeka,
za svoj rad odgovara neposrednom voditelju odsjeka
Prijave s prilozima (u originalu ili preslici) o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu Thalassotherapia Crikvenica, Gajevo šetalište 21 s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ s naznakom radnog mjesta za koje se vrši prijava. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba sa kojom će se zaključiti pisani ugovor o radu dužna je dostaviti original dokumente. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 . Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Thalasotherapiji Crikvenica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Thalasotherapije Crikvenica te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Thalasotherapije Crikvenica. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a. Rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja. Thalassotherapia Crikvenica zadržava pravo sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti usmeni razgovor poštivanjem važećih epidemioloških mjera ili putem video konferencije. O datumu i vremenu planiranog usmenog razgovora kandidati će biti i obaviješteni putem kontakt podataka iz svojih prijava na natječaj. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Osobe koje se primaju u radni odnos primaju se uz uvjet ugovaranja probnog rada sukladno članku 21. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/2018). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17 i 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne Novine” br.157/13 i 152/14, 39/18) dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj. Thalassotherapia Crikvenica specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju pridržava pravo obustaviti te poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Obavijest o izabranim kandidatima bit će javno objavljen na službenim stranicama Thalassotherapie Crikvenica - poslovne informacije - natječaji. Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na službenim stranicama Thalassotherapie Crikvenica, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju PGŽ smatra se danom dostave obavijesti kandidatima. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://www.hzz.hr/ te na službenim stranicama Thalassotherapie Crikvenica https://thalasso-ck.hr/ - poslovne informacije - natječaji.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126860533
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.