Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.12.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ spremačica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KORČULA
Kategorija:
Mjesto rada:
Korčula
Rok prijave:
04.12.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KORČULA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KORČULA
Kontakt:
pismena zamolba: Ante Starčevića 52; Korčula
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, /"Narodne novine" br..87/2008,86/2009,105/2010,90/2011,86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017,68/2018,98/2019 i 64/2020/, i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,Srednja škola Petra Šegedina, raspisuje: NATJEČAJ za radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme,40 sati tjedno - spremačica-2 izvršitelja/ice, Mjesto rada je sjedište poslodavca u Korčuli. Uvjeti: - NKV radnik/ca, završena osnovna škola Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa,sukladno općim propisima o radu ,kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /"Narodne novine" br.87/2008,86/2009,105/2010,90/2011,86/2012.,94/2013 i 152/2014/, 7/2017,68/2018, 98/2019 i 64/2020/. U prijavi na natječaj kandidat treba navesti podatke (osobno ime i adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljen obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti: -životopis, - dokaz o završenoj osnovnoj školi, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, - dokaz o državljanstvu, - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evedentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje mora sadržavati podatke o: poslodavcu,osnovi osiguranja,početku i prestanku osiguranja,radnom vremenu,stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja ili Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Na Natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. Izabrani kandidat, prije stupanja u radni odnos je dužan dostaviti orginale ili ovjerene preslike tražene dokumentacije,temeljem kojih je dokazao ispunjavanje uvjeta iz natječaja. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br.121/17) kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su po pozivu pristupiti testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje škole Petra Šegedina. Testiranje kandidata će se provesti u vidu razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. Obavijest o načinu testiranja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja,bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://ss-psegedina-korcula.skole.hr/natje_aji_za_radni_odnos Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. br. 42/18) za potrebe provedbe ovog javnog natječaja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Petra Šegedina. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta zaprimaju se u školi ili poštom dostaviti na adresu: Srednja škola Petra Šegedina,20260 Korčula, Ante Starčevića 52, s naznakom «za natječaj - radno mjesto spremačica». O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatima,putem mrežne stranice Škole.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110298043
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.