Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BELICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Belica
Rok prijave:
30.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
BELICA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BELICA
Kontakt:
pismena zamolba: Dr. Ljudevita Gaja 21, 40319 Belica
Ostale informacije:
REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA BELICA Dr.Ljudevita Gaja 21 40319 Belica KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2109-24-20-01 U Belici, 22.9.2020.g.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), članka 6.,8.,10.,Pravilnika o radu, članka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) Osnovne škole Belica, ravnatelj Osnovne škole Belica, Belica objavljuje:

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa SPREMAČICA (m/ž), rad u OŠ Belici, jedan izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uz opći uvjet iz Zakona o radu, prema Pravilniku o radu uvjet je : završena osnovna škola
U prijavi na natječaj navodi se osobni podaci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Belica koji je dostupan na web stranici škole http://os-belica.skole.hr/upload/os-belica/images/static3/876/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf Kandidat/inja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Belica, Dr. Ljudevita Gaja 21, 40 319 Belica, sa naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.“
Natječaj je otvoren od 22.9.2020.g. do 30.9.2020.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole: http://os-belica.skole.hr/. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika. Ravnatelj: Antun Žulić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109015362
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.