Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA ZLATAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
25.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA ZLATAR
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.) Srednja škola Zlatar RASPISUJE NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS za popunu radnog mjesta Nastavnika/cu sociologije (prof. sociologije): 4 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada na neodređeno, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada na određeno, nepuno radno vrijeme; Spremačica, puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja Uvjeti: prema Zakonu o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17.) i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08..86/09.,92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18.) uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: životopis dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se prikazuje radnopravni status osiguranika Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze sukladno posebnom zakonu na osnovu kojeg se poziva na navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba pri zapošljavanju: 1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13., 92/14.) - https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf) 2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10. , 80/10.,93/11.) 3. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18.) 4. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje prepreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidirati se mogu osobe oba spola. Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti svu dokumentaciju u originalnom obliku. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole u roku od 8 dana: SREDNJA ŠKOLA ZLATAR, BRAĆE RADIĆA 10, 49250 ZLATAR, s napomenom „Za natječaj“. Prijave na natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati. Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati. Kandidati prijavljeni na natječaj pristupaju testiranju koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju), a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Srednje škole Zlatar od 25.02.2019. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ss-zlatar.skole.hr/natjecaji Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. NATJEČAJNI ROK: 8 dana od dana objave Izrazi koji se u ovoj objavi koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Natječaj je objavljen 17.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103783398
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.