Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.09.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Socijalni radnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar-Bistrica
Rok prijave:
16.09.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR-BISTRICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Temeljem članka 16. stavka 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine br.61/2018 i 3/19), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, KLASA:012-01/15-01/1; URBROJ: 2211-31-01-15-1 od dana 19.3.2015.godine te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/912; URBROJ: 524-08-01-01/3-21-2 od dana 23.08. 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme– puno radno vrijeme DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/ICA I. VRSTE ZVANJA – 1 izvršitelj/ica Uvjeti koje kandidat/inja mora ispunjavati su slijedeći: VSS- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomskisveučilišni studij sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
12 mjeseci radnog staža u struci
položen stručni ispit
da ne postoji zapreka iz članka213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 , 130/17, 98/19 i 64/20),
poznavanje rada na računalu
vozački ispit B kategorije
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike) životopis
preslika osobne iskaznice
presliku domovnice ili putovnice
presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
presliku važećeg odobrenja za samostalan rad
preslika uvjerenja da protiv kandidata/kinje nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
presliku potvrde u radnom iskustvu(elektronički zapis i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjekoju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika)
preslika vozačke dozvole Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Izabrani kandidat dužan je donijeti na uvid originalne dokumente. Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, pismenim putem preporučeno uz naznaku „Za natječaj“ na adresu Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, 49247 Zlatar Bistrica. Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i/ili provođenje usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
116445020
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.