Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Socijalni/na pedagog/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar-Bistrica
Rok prijave:
06.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR-BISTRICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica
Kontakt:
osobni dolazak: S RADIĆA 2 ZLATAR BISTRICA
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu Natječaja
Ostale informacije:
Temeljem članka 16. stavka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine br.61/2018 i 3/19), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, KLASA:012-01/15-01/1; URBROJ: 2211-31-01-15-1, od 19.3.2015.godine, te odredbama Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica KLASA: 012-01/21-01/1; URBROJ: 2211-31-01-03-22-2 od 28.3.2022. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto 1. DIPLOMIRANI SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA I. vrste zvanja – određeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica - zamjena Uvjeti za radno mjesto DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG/INJA I. vrste zvanja: VSS- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomskisveučilišni studij sveučilišni studij socijalne pedagogije,
1 godina radnog iskustva u struci,
položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 257. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine“ broj: 18/22 i 46/22),
da ne postoji zapreka iz člankaZakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22 i 46/22)
poznavanje rada na računalu,
vozački ispit B kategorije.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike) životopis
preslika osobne iskaznice
presliku domovnice ili putovnice
presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
preslika uvjerenjada protiv kandidata/kinje nije pokrenut i da se ne vodikazneni postupak (ne starije od 30 dana)
presliku potvrde u radnom stažu(elektronički zapis i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjekoju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika) – ne starije od 30 dana Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49.st.1. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, koje imaju odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određeno za pripravnički staž, ali su dužne u roku od godine dana od prijema u radni odnos položiti stručni ispit. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Izabrani kandidat dužan je donijeti na uvid originalne dokumente. Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja kod Hrvatskog zavod za zapošljavanje, osobno ili pismenim putem preporučeno uz naznaku „Za natječaj socijalni/a pedagog/inja“ na adresu Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, 49247 Zlatar Bistrica. Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i/ili provođenje usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica (www.czss-zlatarbistrica.hr), a sukladno članku 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15 i 69/22).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128455762
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.