Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.04.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Skladištar / vozač regalnog viličara (m/ž)

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sesvete
Rok prijave:
20.04.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
HRVATSKI ZAVOD ZA
TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Z A G R E B, Petrova 3
Klasa: 112-01/19-02/11
Urbroj: 251-541-03/2-19-1
Zagreb, 10.04.2019.

Na temelju članka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.) i odluke ravnateljice

o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radna mjesta

1. NSS/ KV tehničke struke – Radnik 2 (skladištar/vozač regalnog viličara) u Odjelu za prodaju, skladištenje i promidžbu na lokaciji Sesvete – 1 izvršitelj

2. SSS/IV farmaceutski tehničar, zdravstveni tehničar, kemijski tehničar, prehrambeni tehničar i veterinarski tehničar u Odjelu za regulatorne poslove i razvoj na lokaciji Hrvatski Leskovac – 1 izvršitelj

3. SSS/IV tehničkog smjera u Odjelu za tehničke poslove farmaceutske djelatnosti na lokaciji Hrvatski Leskovac – 1 izvršitelj

4. SSS/IV - zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera u Odjelu za eritrocitnu dijagnostiku na lokaciji Petrova 3 – 2 izvršitelja

5. SSS/IV – zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera, kemijski tehničar, farmaceutski tehničar u Odsjeku za mikrobiologiju u FAR na lokaciji Hrvatski Leskovac – 1 izvršitelj

6. VSS - liječnik u Odsjeku za uzimanje krvi i transport na lokaciji Petrova 3 – 1 izvršitelj
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Uvjeti:
- osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i ove uvjete:

Za radno mjesto pod 1.
• NSS/KV tehničke struke,
• položen ispit za upravljanje viličarom,
• radno iskustvo: poželjno 12 mjeseci,

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• preslika diplome/svjedodžbe,
• preslika stručnog ispita,
• preslika odobrenja za samostalan rad,
• preslika potvrde o stažu,
• preslika domovnice,
• dokaz o znanju rada s računalom,
• dokaz o znanju engleskog jezika,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).

Radni odnosi pod 1. zasniva se na određeno vrijeme 6 mjeseci uz probni rok od 1 mjesec, radni odnos pod 2. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rok od 2 mjeseca, radni odnos pod 3. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, radni odnos pod 4. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, radni odnos pod 5. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, radni odnos pod 6. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz probni rad od 6 mjeseci, radi upražnjenih radnih mjesta.

Na natječaj se mogu pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta treba dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3, s naznakom „Prijava na natječaj – naziv radnog mjesta“.

Za kandidate koji ne posjeduju relevantan dokaz o poznavanju rada na računalu i engleskog jezika izvršit će se provjera znanja. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ukoliko to ocjeni opravdanim, poslodavac može provesti prethodnu provjeru znanja i vještina, sposobnosti te stečenog radnog iskustva bitnih za obavljanje radnog mjesta na koje se kandidat prijavio, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju po posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve posebnim propisima određene dokumente.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na provjeri znanja, pa izbor nije bio moguć, ravnateljica će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima u postupku.

O izboru kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku 15 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru. Kandidat koji u natječajnom postupku bude odabran, dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata koje je priložio u natječajnoj molbi.