Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rehabilitator /rehabilitatorica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Kategorija:
Mjesto rada:
Lipik
Rok prijave:
09.02.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LIPIK, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Kontakt:
osobni dolazak: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, LIPIK 34551
pisana zamolba: Trg dr. Franje Tuđmana 1, Lipik 34551
e-mailom: info@centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr
Ostale informacije:
Temeljem članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), Članka 41. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, te Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/20-02/2, Urbroj: 524-04-3-1-1/1-20-425, od 30.10.2020., ravnatelj Centra raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za obavljanje poslova i zadataka REHABILITATOR / ICA - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Korak prema vama“, UP.02.2.2.12.0002.
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije,
položen stručni ispit,
u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
probni rad 6 mjeseci,
poznavanje rada na računalu,
vozačka dozvola B kategorija.
Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pismenu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja. Opis rada: pruža edukacijsko-rehabilitacijsku podršku u integraciji za korisnike, osigurava pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, osigurava stručnu podršku roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u prilagodbi odgojnih i nastavnih sadržaja korisniku – djetetu s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem, provodi timsku procjenu potreba za usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške, provodi ranu intervenciju i drugo sukladno Pravilniku. Za ovo radno mjesto nužna je sklonost timskom radu. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i terenski rad i samostalno korištenje službenog vozila. Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: - vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije, - vlastoručno potpisan životopis, - presliku osobne iskaznice, - presliku dokumenta o završenom obrazovanju, - presliku vozačke dozvole, - uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama uz prilaganje potrebnih dokaza. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja. Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave se neće razmatrati. Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju i/ili praktično) za sve kandidate koji ispunjavanju uvjete natječaja. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra. Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr . Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Centra. Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem elektroničke pošte info@centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr ili poštom ili osobno na adresu: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK Trg dr. Franje Tuđmana 1 34 551 LIPIK uz naznaku: „za natječaj ESF – ne otvaraj“
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
120044627
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.