Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent/ica kontrolor/ka izlaznih računa u sektoru ekonomsko financijskih poslova  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
19.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Kontakt:
pisana zamolba: Zagreb, Vinogradska c. 29
Ostale informacije:
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:
referenta kontrolora izlaznih računa u Sektoru ekonomsko financijskih poslova 1 izvršitelj - SSS, ekonomskog smjera, poznavanje rada na računalu i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe i potvrde HZMO o radnom stažu. Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća: 1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,08/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10,85/10 i 05/14), 2. Zakon o proračunu (NN: 144/21), 3. Zakon o porezu na dohodak (NN: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22), 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN: 124/14,115/15,87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). 5. Priručnik Proračunske tablice Excel 2016. koji se nalazi na slijedećem linku: https://www.srce.unizg.hr/sites/default/files/edu/Osnove%20uporabe%20racunala%20i%20interneta/e430_polaznik.pdf Mjesto, dan i sat održavanja testiranja te način bodovanja biti će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" br. 84/21.) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“ ili osobno na adresi KBC Sestre milosrdnice - Urudžbeni zapisnik , Zagreb, Vinogradska cesta 29.
Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC Sestre milosrdnice jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
134085531
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.