Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj/ravnateljica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SUNCE
Kategorija:
Mjesto rada:
Đulovac
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ĐULOVAC, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SUNCE
Kontakt:
pisana zamolba: Dječji vrtić "Sunce", Đurina ulica 132, 43532 Đulo
Ostale informacije:
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu. Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
životopis, dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, 133/97 i 4/98), dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavak 2. Zakona o predškolsko odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od dana objave natječaja.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji/a bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – NE OTVARATI“ na adresu:
Dječji vrtić „Sunce“
Đurina ulica 132
43532 Đulovac
Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118619681
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.