Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj/ica gradske knjižnice i čitaonice slatina  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD SLATINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Slatina
Rok prijave:
28.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SLATINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD SLATINA
Kontakt:
pisana zamolba: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, s
Ostale informacije:
Grad Slatina, kao osnivač Gradske knjižnice i čitaonice Slatina, dana 13. listopada 2021. godine raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Slatina-1 izvršitelj. Uvjeti: Za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Slatina, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana i programa rada, može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
položen stručni knjižničarski ispit,
najmanje pet godina rada u knjižnici,
koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelja se imenuje na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis s opisom dosadašnjeg rada,
presliku diplome,
presliku uvjerenja o položenom knjižničarskom stručnom ispitu,
presliku osobne iskaznice,
presliku domovnice,
dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u knjižnici (potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao i u kojem razdoblju, preslika ugovora o radu ili drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO-a),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (izvornik),
prijedlog četverogodišnjeg programa rada Knjižnice,
potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti.
Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, odnosno koji istu mogu ostvariti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim Novinama“. Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, s naznakom " Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina- ne otvaraj" . Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Slatina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Zadržava se pravo poništenja natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnog lijeka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117681463
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.