Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj/ica doma zdravlja virovitičko-podravske županije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Virovitica
Rok prijave:
16.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
osobni dolazak: LJUDEVITA GAJA 21, VIROVITICA
pisana zamolba: Ljudevita Gaja 21, Virovitica
Ostale informacije:
I. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije može se javiti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: - VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog , ekonomskog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja - najmanje pet godina radnog iskustva u struci i koji dokaže: - da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, - da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos, - da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove, - da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda o počinjenju kaznenog djela II. . Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni podnijeti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) 1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim uvjetima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih odredbama Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije 2. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 4. ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa točke 1. st. 1. podstavka 3., 4. i 5., 4.1) da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, 4.2) da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos, 4.3) da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove, 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti kojim se dokazuje da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda o počinjenju kaznenog djela (ne starije od 6 mjeseci) 6. plan i program rada i razvoja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 7. dokaz o hrvatskom državljanstvu III. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije imenuje se na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine. IV. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti, u skladu s navedenim propisima: - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 ., 98/19., 84/21.) - Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) - Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo, uz obavezno podnošenja dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo. - Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/2017 i 98/2019), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103. st. 1. navedenog zakona.ministarstvo@branitelji.hr ili https://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (nn.hr)- NN 84/2021 - Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6, 7, 8. i 48.f. navedenog zakona. - Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjete iz članka 9. navedenog zakona – dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom V. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. VI. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. VII. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21,33000 Virovitica, s naznakom: »Natječaj za izbor ravnatelja – ne otvarati«. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. VIII. Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. IX. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118772260
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.