Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA ERVENIK
Kategorija:
Mjesto rada:
Ervenik
Rok prijave:
20.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ERVENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
14
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINA ERVENIK
Kontakt:
osobni dolazak: BUTIGA 24 ERVENIK
pisana zamolba: Butiga 24 22306 Ervenik
Ostale informacije:
R E P U B L I K A H R V A T S K A ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ERVENIK Općinski načelnik KLASA: 112-01/22-01/10 URBROJ: 2182-14-01-22-2 Ervenik, 10.08.2022. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine, Odluke o izmjeni prve Odluke o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja UP.02.1.1.16.0219 u sklopu poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, te članka 47. Statuta općine Ervenik (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 1/21) općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219 Naziv radnog mjesta: radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju Broj traženih radnica: 14 (četrnaest) Opis poslova: dostava lijekova, namirnica i drugih potrepština krajnjim korisnicima
pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora
pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanje higijene krajnjih korisnika
pomoć u socijalnoj integraciji
pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava korisnika (naručivanje kod liječnika, dostava pomagala, plaćanje računa i sl.)
pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje, uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima)
Prijaviti se mogu isključivo žene sa najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a.
Ciljne skupine i uvjeti za prijam u radni odnos: nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi: Žene od 50 godina i više - osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice - odobrenje azila koje izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj koa oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osoba o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno potvrda pružatelja usluge smještaja ili usluge poludnevnog boravka iz kojeg je vidljivo da je osoba pripadnica ciljane skupine beskućnica
Žene naseljene u ruralnim područjima, koje nisu konkurentne prilikom zapošljavnja zbog prometne izoliranosti (nepostojanje javnog prijevoza) - potvrda ovlaštenog prijevoznika ili JLS o nepostojanju javnog prijevoza
Mjesto rada: područje općine Ervenik i dio općine Kistanje, Šibensko-kninska županija Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme – od 01.09.2022. do 28.02.2023. godine uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati rada) Smještaj: nema smještaja Naknada za prijevoz: djelomično Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad Radno iskustvo: nije uvjet
Prijava na javni poziv Uz prijavu kandidatkinje su dužne priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu za posao s naznakom za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuju: Ervenik ili Kistanje
životopis
presliku osobne iskaznice
dokaz o stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) o nekažnjavanju
potvrda HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa )
dokaz o radnom iskustvu (elektronska potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o pripadnosti ranjivim skupinama potrebnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status pripadnosti ranjivoj skupini
Osobe koje se prijavljuju dužne su dostaviti potpunu prijavu sa potrebnom dokumentacijom na adresu: OPĆINA ERVENIK, BUTIGA 24, 22306 ERVENIK, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, poštom ili uz osobni dolazak. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati! Javni poziv će biti objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenim stranicama općine Ervenik www.ervenik.hr u trajanju od 11.08.2022. do 20.08.2022. godine. Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125460281
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.