Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Psiholog/psihologinja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Pučko otvoreno učilište HRVATSKI DOM PETRINJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Petrinja
Rok prijave:
10.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Pučko otvoreno učilište HRVATSKI DOM PETRINJA
Kontakt:
pisana zamolba: Matije Gupca 2, 44 250 Petrinja
Ostale informacije:
Na temelju čl. 20. Statuta POU Hrvatski dom Petrinja (Službeni vjesnik br.1 od 27. siječnja 2021. godine), čl. 12 Pravilnika o radu POU Hrvatski dom Petrinja, te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova u POU Hrvatski dom Petrinja od 05. veljače 2021. te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova od 2.12.2022.godine ravnateljica POU Hrvatski dom Petrinja objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto Psiholog – neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: VSS, diplomirani psiholog
poznavanje rada na računalu
aktivno znanje engleskog jezika
dopusnica
5 godina radnog iskustva
Opis poslova: organizira, priprema i vodi programe i aktivnosti rada iz svog djelokruga poslova
provodi psihološka savjetovanja s djecom, mladima i odraslima
provodi psihološka testiranja djece, mladih i odraslih
provodi obiteljska i bračno-partnerska savjetovanja
vodi predavanja, edukacije, tribine i radionice za djecu, mlade i odrasle iz područja važnih za očuvanje i jačanje psiho-socijalnog zdravlja i kvalitete života
održava edukacije, predavanja i radionice u odgojno-obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim i javnim ustanovama na teme iz područja djelovanja
organizira stručna predavanja, javne tribine, okrugle stolove, seminare i radionice stručnjaka na temu prevencije i jačanja psiho-socijalnog zdravlja i podizanja kvalitete života djece, mladih i odraslih
sudjeluje u medijskim aktivnostima (radio emisije, web portali, tv emisije, tiskani mediji)
izrađuje brošure, priručnike, publikacije i različite info materijale iz područja djelovanja
surađuje s ustanovama i stručnjacima koje se bave psiho-socijalnom, zdravstvenom i odgojno-obrazovnom dobrobiti djece, mladih i obitelji
sudjeluje u stručnim usavršavanjima i edukacijama propisanim bodovanjem od Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva
vodi evidenciju korisnika i pruženih usluga, svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz radno mjesto te arhivu vezanu uz radno mjesto
izrađuje godišnji plan rada te godišnji izvještaj o radu
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
preslika osnovne dopusnice za rad Hrvatske psihološke komore,
dokaz o položenom stručnom ispitu,
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao u radnom odnosu ili službi, kopija ugovora o radu s opisom poslova),
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102., st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom čl. 48.f, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ( NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost POU Hrvatski dom Petrinja da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: POU Hrvatski dom Petrinja, Matije Gupca 2, Petrinja, s naznakom „Za javni natječaj-psiholog“ , u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici POU Hrvatski dom Petrinja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici POU Hrvatski dom Petrinja .
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128576484
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.