Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije- pripravništvo  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
Kategorija:
Mjesto rada:
Lovran
Rok prijave:
14.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
LOVRAN, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
Kontakt:
osobni dolazak: ŠET.M.TITA 1, LOVRAN
pisana zamolba: ŠET.M.TITA 1, LOVRAN 51415
Ostale informacije:
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
Šetalište Maršala Tita 1
51415 Lovran

Broj: 02-550/23
Lovran, 05. lipnja 2023.g.

Na temelju čl. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 56/22 i 127/22) i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, objavljujem
NATJEČAJ
za prijam pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini
- 2 (dva) prvostupnika radiološke tehnologije - VŠS na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij radiološke tehnologije, VŠS
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
– zamolbu
– životopis (obvezno navesti adresu – stanovanja i e-pošte te broj telefona)
– diplomu – potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
- potvrdu o duljini trajanja studiranja
- prosijek ocjena tijekom studiranja
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
- potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Prije sklapanja pisanog ugovora moraju se dostaviti originalni dokazi/dokumenti.
Prednost imaju kandidati koji su ranije završili školovanje/studiranje. U slučaju da su dva ili više kandidata završila školovanje/studiranje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost će se dati kandidatu s kraćim trajanjem školovanja/studiranja, pri čemu se trajanje školovanja/studiranja računa u godinama, a prema početnoj školskoj godini/akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo školovanje/studiranje.
U slučaju istog trajanja školovanja/studiranja kod dva ili više kandidata prednost će se dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja/studiranja.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Klinika za ortopediju Lovran kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepravodobne i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju .

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Središnjeg državnog portala: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o prizantom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Rok za podnošenje prijava i dokaza o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja pri Zavodu za zapošljavanje.

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište maršla Tita 1, 51415 Lovran, s napomenom: „ Zamolba za prijam u radni odnos pripravnika - ne otvarati “.
Dodatne informacije zatražiti na adresu e-pošte: [email protected]

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 8 radna dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Klinike za ortopediju Lovran: http://www.orto-lovran.hr/

Pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08 i 69/17).

II. Natječaj će se objaviti pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Klinike za ortopediju Lovran

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
134045538
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.