Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.03.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor/ profesorica kemije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KORČULA
Kategorija:
Mjesto rada:
Korčula
Rok prijave:
07.03.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KORČULA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
10 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KORČULA
Kontakt:
pismena zamolba: Ante Starčevića 52; Korčula
Ostale informacije:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, /"Narodne novine" br..87/2008,86/2009,105/2010,90/2011,86/2012.,94/13 i 152/14/, 7/17,68/18,98/19/, Srednja škola Petra Šegedina,Korčula, A. Starčevića 52 objavljuje: NATJEČAJ za radno mjesto 1. Profesor/ica kemije , na određeno nepuno radno vrijeme,pola radnog vremena /10 sati u nastavi tjedno /, zamjena, najdulje do povratka djelatnice sa roditeljskog dopusta -1 izvršitelj/ica Mjesto rada za radno mjesto je sjedište poslodavca u Korčuli. Uvjeti: Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /"Narodne novine" br..87/2008,86/2009,105/2010,90/2011,86/2012.,94/13 i 152/14/, 7/17,68/18,98/19/, Zakona o strukovnom obrazovanju / "Narodne novine" br. 30/09,24/10,22/13 i 25/18./ i uvjete iz Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu/" Narodne novine " br. 1/96 i 80/99/. U prijavi na natječaj kandidat treba navesti podatke (osobno ime i adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljen obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti: -životopis, -diplomu,odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, - dokaz o državljanstvu, - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( ako je za navedeno radno mjesto uvjet radno iskustvo na odgovarajućim poslovima): a)elektronički zapis ili potvrdu o podacima evedentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje mora sadržavati podatke o: poslodavcu,osnovi osiguranja,početku i prestanku osiguranja,radnom vremenu,stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja ili b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao,u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove. Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Na Natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola. Izabrani kandidat, prije stupanja u radni odnos je dužan dostaviti orginale ili ovjerene preslike tražene dokumentacije,temeljem kojih je dokazao ispunjavanje uvjeta iz natječaja. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br.121/17) kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su po pozivu pristupiti testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje škole Petra Šegedina. Obavijest o sadržaju i načinu testiranja,pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja,bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://ss-psegedina-korcula.skole.hr/natje_aji_za_radni_odnos Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. br. 42/18) za potrebe provedbe ovog javnog natječaja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Petra Šegedina. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta zaprimaju se u školi ili poštom dostaviti na adresu: Srednja škola Petra Šegedina,20260 Korčula, Ante Starčevića 52, s naznakom «za natječaj- naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje». O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
106363484
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.