Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor/ica stručnog studija, iz znanstvenog područja: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: elektrotehnika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
02.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Kontakt:
osobni dolazak: TRG J.J. STROSSMAYERA 9, 47000 KARLOVAC
pisana zamolba: Trg J.J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Opis poslova:
Ustrojava i izvodi nastavu i druge oblike nastavnog rada iz grupe kolegija koji pripadaju znanstvenom području i polju za koju je izabran, sukladno povjeri nastave, potiče studente za samostalan rad i razvija njihovo zanimanje za obrazovanje i usavršavanje, provodi i organizira konzultacije i rad sa studentima, provodi ispite i druge oblike provjere znanja studenata prema nastavnom planu i programu,vodi i ocjenjuje završne radove, sudjeluje u radu povjerenstva za ocjenu i obranu završnih radova, kontinuirano unapređuje izvođenje nastave i rad sa studentima, asistentima i suradnicima, sudjeluje u izradi materijala za e-učenje, samostalno ili u suradnji s drugim nastavnicima i stručnjacima izrađuje udžbenike, skripte i priručnike te pridonosi razvijanju drugih nastavnih sredstava i pomagala, rukovodi ili sudjeluje u znanstveno-istraživačkom ili stručnom radu, objavljuje postignute rezultate, aktivno sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, član je stručnih povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika Veleučilišta, sudjeluje u izboru suradnika i kreiranju kadrovske politike odjela i Veleučilišta, vodi i ispunjava sve propisane evidencije shodno povjeri nastave (ISVU i sl.), sudjeluje u provedbi cjeloživotnog učenja, sudjeluje u izradi projektne dokumentacije i provodi projektne aktivnosti,radi na vlastitom usavršavanju prateći razvitak znanosti, sudjeluje u radu stručnih i upravnih tijela Veleučilišta, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela i prodekana u djelokrugu njihovog rada te po nalogu dekana.
Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje NATJEČAJ
1. Raspisuje se javni natječaj za:
Zapošljavanje jednog izvršitelja na nastavno radno mjesto I. vrste - profesor stručnog studija, iz znanstvenog područja: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: elektrotehnika (2.03.), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN: 119/22).

3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN broj: 82/08, 69/17). Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
4. Prijava, životopis, preslika domovnice, diplome, potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluka o dosadašnjem izboru ako posjeduje, te podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, dostavljaju se pismeno i u elektroničkom obliku u PDF formatu na adresu: Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac,S naznakom: „Za natječaj“ 5. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
6. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
7. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130864190
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.