Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pročelnik/ica jedinstvenog upravnog odjela općine orehovica

- dana
Poslodavac:
OPĆINA OREHOVICA
Kategorija:
Administrativna zanimanja
Mjesto rada:
Orehovica
Rok prijave:
17.03.2018.
Mjesto rada:OREHOVICA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:1 godinu
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Vozački ispit:Kategorija B
Poslodavac:OPĆINA OREHOVICA
Kontakt:pismena zamolba: Općina Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica
Ostale informacije:

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) – dalje: Zakon, općinski načelnik Općine Orehovica raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje pročelnika u Jedinstveni upravni odjelu Općine Orehovica Raspisuje se natječaj za imenovanje: 1. PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE OREHOVICA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU: 1. magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog usmjerenja, 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 3. položen državni stručni ispit, 4. poznavanje rada na računalu, 5. aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu 6. vozačka dozvola B kategorije. Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje. Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rad traje 3 (tri) mjeseca. Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web stranici Općine Orehovica – www.orehovica.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto pročelnika, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente: 1. životopis, 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, domovnice ili putovnice), 3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome), 4. dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili slično, o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima) 5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit), 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), 7. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati), 8. kopija vozačke dozvole. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona. Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: OPĆINA OREHOVICA, ČAKOVEČKA 9, 40322 OREHOVICA, s naznakom „NE OTVARAJ – Za natječaj – imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica“. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:90800747

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare