Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik/ica u mjeri potpora za pripravništvo – javne službe  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Ogulin
Kategorija:
Mjesto rada:
Ogulin
Rok prijave:
08.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
OGULIN, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Ogulin
Kontakt:
osobni dolazak: OGULIN, VIJENAC IVE MARINKOVIĆA 1
pisana zamolba: Ogulin, Vijenac Ive Marinkovića 1
Ostale informacije:
KLASA:112-01/22-01/5 URBROJ:2133-74-01-02-22-2 U Ogulinu, 30.9.2022. Na temelju čl. 256. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22 i 46/22), čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ("Narodne novine" br. 61/18, 3/19) te čl. 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Ogulin, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ogulin raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 12 mjeseci – pripravnik/ica u mjeri potpora za pripravništvo – javne službe, rad u punom radnom vremenu, za radno mjesto: socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: – socijalni radnik sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem socijalnog rada ili socijalne politike; – nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; – bez mirovinskog staža u struci; – nepostojanje zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 18/22 i 46/22); Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: – životopis, – presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, – presliku diplome, – potvrdu o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, – potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana (e-radna knjižica), – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Isprave se prilažu u obliku neovjerenih preslika. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“ broj: 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Ogulin da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Ogulin u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj za pripravnika – ne otvarati«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Ogulin, Vijenac Ive Marinkovića 1, 47300 Ogulin. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora putem web stranice Centra za socijalnu skrb Ogulin https://czss-ogulin.hr/ . S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, prije čega su dužni dostaviti traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenim preslikama. Centar za socijalnu skrb Ogulin
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126948310
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.