Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Praoničar/pralja - glačar/glačarica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kategorija:
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
03.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kontakt:
pisana zamolba: 154. brigade Hrvatske vojske 5, 52470 Umag
Ostale informacije:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 02. ožujka 2023. godine Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br., 18/22,46/22, 119/22) i članka 43. Statuta Doma, zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, Ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ za prijem u radni odnos PRALJA/GLAČARA
Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu
UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete: AD 1. PRALJA/GLAČARA Stručna sprema –NKV, završeno osnovnoškolsko obrazovanje i/ili srednjoškolsko obrazovanje
Probni rad – 3 mjeseca

Na Natječaj se mogu javiti oba spola. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19,84/21 ) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona; Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na Internet stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf odnosno https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19,84/21) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.32/19;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente: životopis,
presliku osobne iskaznice,
presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja) – obična preslika,
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)- obična preslika
elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5. 52470 Umag „Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“
U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Oglas je otvoren 30 (trideset) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr; www.burza rada hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“ Umag, Burzi rada i HZZ-a ispostava Umag. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom obavijesti o prijemu na rad izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa. Ravnateljica: ____________________ Diana Lekić, dipl. oec.Opis poslova primjenjuje tehnologiju pranja posteljine, rublja korisnika i radne odjeće zaposlenika, po potrebi pere i za vanjske korisnike
vodi računa o optimalnoj potrošnji deterdženata i vodi računa o zalihama deterdženata
odgovorna je za kvalitetno obavljanje poslova pranja i glačanja u praonici
odgovorna je za pravilno rukovanje uređajima i strojevima u praonici, te za cijeli prostor praonice
preuzima rublje korisnika na pranje i glačanje, izdaje čistu ispeglanu odjeću uz popratnu dokumentaciju
preuzima radnu odjeću zaposlenika Doma na pranje i glačanje, izdaje čistu, ispeglanu radnu odjeću u dogovorenom roku uz popratnu dokumentaciju
odgovorna je za kvalitetu pranja rublja i za pravovremenu isporuku čistog rublja za korisnike, za primjereno glačanje kao i popravke, odnosno krpanje rublja
obavlja poslove higijensko-tehničkog održavanja
dužna je pridržavati se stečenog znanja o Zaštiti od opasnih kemikalija sukladno pozitivnim propisima
obavlja po potrebi poslove spremačice
po potrebi vrši održavanje higijene u stambenom dijelu i u prostorijama dnevnog boravka - čišćenje, pranje, dezinfekcija površina, podnih obloga, namještaja, sanitarija, skidanje zastora, odnošenje na pranje, te postavljanje istih; čišćenje prozora, čišćenje terasa
po potrebi vrši održavanje higijene u stacionaru – čišćenje, pranje, dezinfekcija površina, podnih obloga, namještaja, sanitarija, skidanje zastora, odnošenje na pranje, te postavljanje istih; čišćenje prozora, čišćenje terasa;
po potrebi vrši čišćenje kancelarija i svih zajedničkih prostora, čišćenje uže okoline zgrade Doma
po potrebi vrši promjenu posteljnog rublja samostalnih korisnika; odnosi nečisto rublje i donosi čisto
sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite
obavlja ostale poslove po nalogu Ravnatelja
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130883671
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.