Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Joakima Rakovca
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Lovreč Pazenatički
Rok prijave:
31.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI LOVREČ PAZENATIČKI, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
29 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Osnovna škola Joakima Rakovca
Kontakt:
Ostale informacije:
KLASA: 112-01/23-01/3
URBROJ: 2167-22-01-23-5
Sveti Lovreč, 22. ožujka 2023.
U sklopu projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V' temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreč, kao partner u projektu raspisuje
JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 3 Mjesto rada: Sveti Lovreč
R.br. Naziv škole i sjedište Razred 2022./2023. PUN/SKP Sati tjedno 1. Osnovna škola Joakima Rakovca, Gradski trg 1, 52448 Sveti Lovreč 4. PUN 23 2. Osnovna škola Joakima Rakovca, Gradski trg 1, 52448 Sveti Lovreč 4. PUN 26 3. Osnovna škola Joakima Rakovca, Gradski trg 1, 52448 Sveti Lovreč 5. PUN 29 VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023.
UVJETI: završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela

OPIS POSLOVA:
Poslovi PUN realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvan učioničkim aktivnostima koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole. Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za PUN za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani Ugovor o radu u trajanju od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, mail adresu, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.
Uz potpisanu prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici: dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o državljanstvu (preslika odgovarajuće isprave),
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana.
dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na javni poziv priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Na JAVNI POZIV se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukacija će se organizirati u okviru provedbe projekta „MOZAIK 5“.
Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid izvornik isprava.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje pisanih prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva započinje teći od objave javnog poziva 22. ožujka 2023. te prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 31. ožujka 2023. u 10:00 sati na adresu elektroničke pošte Škole: [email protected] s naznakom „Javni poziv - PUN“.
Radni odnos sa školom će se zasnovati nakon provedenog selekcijskog postupka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131644100
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.