Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kategorija:
Mjesto rada:
Slavonski Brod
Rok prijave:
16.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
70
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
28 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kontakt:
pisana zamolba: Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod
Ostale informacije:
U sklopu projekta „Helping – faza V“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu koji je prijavljen na Natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“ u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2022. - 2023., objavljuje se JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u Slavonskom Brodu I. Broj traženih osoba: 70
Mjesto rada: osnovne škole kojima je osnivač Grad Slavonski Brod, tj.
Škola (mjesto rada) Tjedno zaduženje pomoćnika u nastavi Broj pomoćnika u nastavi Osnovna škola Antun Mihanović, Slavonski Brod 20 sati tjedno 1 21 sat tjedno 2 22 sata tjedno 3 23 sata tjedno 1 Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod 22 sata tjedno 2 Osnovna škola Hugo Badalić , Slavonski Brod 20 sati tjedno 1 22 sata tjedno 3 26 sati tjedno 1 28 sati tjedno 1 Osnovna škola Vladimir Nazor, Slavonski Brod 20 sati tjedno 8 Osnovna škola Bogoslav Šulek, Slavonski Brod 20 sati tjedno 4 22 sata tjedno 5 26 sati tjedno 4 Osnovna škola Đuro Pilar, Slavonski Brod 20 sati tjedno 3 26 sati tjedno 4 Osnovna škola Milan Amruš, Slavonski Brod 25 sati tjedno 21 Osnovna škola Blaž Tadijanović, Slavonski Brod 21 sat tjedno 1 22 sata tjedno 1 27 sati tjedno 1 28 sati tjedno 1 Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić 20 sati tjedno 1 22 sata tjedno 1 Radno vrijeme:
nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju Prijevoz na rad:
djelomično Vrsta ugovora:
ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci II. UVJETI: najmanje završena četverogodišnja srednja škola,
nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. III. OPIS POSLOVA: Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore učeniku/učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: Pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti;
Pomoć u kretanju;
Pomoć pri uzimanju hrane i pića;
Pomoć u obavljanju higijenskih potreba;
Pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka;
Suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu;
Drugi poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika.
IV. ODABIR KANDIDATA: Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će Projektni tim za provedbu projekta „Helping - faza V“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu. Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije za pomoćnike u nastavi, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
prava učenika s teškoćama u razvoju.
Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije. V. UGOVORNI UVJETI: S odabranim pomoćnicima u nastavi, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan-učioničkih aktivnosti. Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama. VI. POSTUPAK PRIJAVE: Uz Prijavni obrazac za radno mjesto pomoćnika u nastavi (prilog ovom dokumentu), na javni poziv kandidati za radna mjesta pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente: životopis;
dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice)
dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)
dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starija od 3 mjeseca)
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potražiti na stranici: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposaljvanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima. Grad Slavonski Brod zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Kandidati koji iskazuju namjeru rada u više različitih škola, predmetnu dokumentaciju dostavljaju jedan put, a u Prijavnom obrascu na predviđenom mjestu navode sve preferirane škole za rad. VII. DOSTAVA PRIJAVA ZA RADNO MJESTO: Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti Vukovarska 1 35000 Slavonski Brod s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi – ne otvaraj“. Rok za podnošenje prijava je 16. kolovoza 2022. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125235968
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.