Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
02.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
22 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Kontakt:
pismena zamolba: PRILAZ PROF. IVANA VRANČIĆA 5, 49210 ZABOK
Ostale informacije:
N A T J E Č A J ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA (NATJEČAJ_003_24_09_2020) Pomoćnik/pomoćnica u nastavi
- 1. izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme – 4,4/8 sata dnevno 22/40 sati tjedno završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
Uvjeti: završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.
Prednost će imati osobe: s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik,
koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika,
s iskustvom u volontiranju.
OPIS POSLOVA Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta „Baltazar 4“. Ukoliko odabrani kandidati za pomoćnika u nastavi nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada u školama partnerima u projektu.
Odgovarajućim programom edukacije za pomoćnika u nastavi smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa, sukladno Uputama za prijavitelje, u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“, UP.03.2.1.03: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
prava učenika s teškoćama u razvoju.
Odabrani kandidati koji posjeduju odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidati sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka, angažiraju kao pomoćnik u nastavi učenicima kod kojih specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takvi kandidati mogu pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika.
S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Po sklapanju ugovora o radu pomoćnik u nastavi koji učeniku pruža pomoć pri uzimanju hrane i pića bit će upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju.
Uz pisanu prijavu koja je vlastoručno potpisana dostaviti (preslici): životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili svjedodžba),
dokaz o državljanstvu (domovnica),
potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje nadležnog suda da nemaju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od devedeset dana od dana objave natječaja,
ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju (uvjerenje o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi ako je kandidat završio edukaciju, i sl.).
potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka u natječajnom postupku, a koja se nalazi u prilogu ovog natječaja odnosno na WEB stranici Škole http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/pravni-poslovi/dokumenti/natjecaji/ uz natječaj.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19), upućuju se na popis dokaza koji se nalaze se na slijedećoj poveznici: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Zaposlenje u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata te se može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12, 105/15, 32/17). Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Formalni kandidati s liste kandidata pozivaju se na razgovor (intervju). Kandidat koji nije pristupio razgovoru više se ne smatra kandidatom u postupku. Prijave dostaviti: u roku 8 dana od dana objave na adresu: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok, s napomenom „ZA NATJEČAJ – »Pomoćnik u nastavi«“. Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici Škole http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/pravni-poslovi/dokumenti/natjecaji/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109070080
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.