Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF
Kategorija:
Mjesto rada:
Novi Marof
Rok prijave:
17.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
NOVI MAROF, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF
Kontakt:
pismena zamolba: Zagorska 23, 42220 Novi Marof
Ostale informacije:

Opis posla: rad s učenikom/učenicom s posebnim potrebama. Osnovna škola Novi Marof, Zagorska 23, 42220 Novi Marof raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto m/ž: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI - u sklopu Projekta Varaždinske županije "JA MOGU". Rad u nastavi kao pomoćnik/pomoćnica učeniku s teškoćama u razvoju (SSS-VSS/magistar/magistra). Nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do kraja nastavne godine 2019/2020. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18). Kod kandidata/kinja ne smiju postojati zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18). Kandidat/kinja mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014). Uz vlastoručno potpisanu prijavu na kojoj moraju naznačiti radno mjesto za koje se prijavljuju kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu, diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od objave natječaja), uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od objave natječaja) Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrednovanje kandidata će se izvršiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Novi Marof. Obavijest o sadržaju i načinu vrednovanja kandidata/kinja te o mjestu i vremenu održavanja vrednovanja bit će objavljeni u roku od 8 dana od isteka roka za prijave na službenoj internetskoj stranici škole. Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Novi Marof Zagorska 23, 42220 Novi Marof Kandidati/tkinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Osnovne škole Novi Marof.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104761208
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.