Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/ica u nastavi  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
TRGOVAČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
27.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
35 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
TRGOVAČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kontakt:
pismena zamolba: RADIĆEVA UL.8 i 10 , 47 000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Opis poslova: pomoćnik/ca u nastavi, pomoć učenik/ici u nastavi.
Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 62/20) i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 102/18, 59/19, 22/20) Trgovačko – ugostiteljska škola, Karlovac, Radićeva 8 i 10, raspisuje N A T J E Č A J
za zapošljavanje POMOĆNIKA U NASTAVI – 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 35 sati tjedno do kraja nastavne godine 2020./2021.
UVJETI: završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
potvrdu o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti potrebne dokaze. Kandidati koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019) trebaju, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze navedene na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br.42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole (Trgovačko-ugostiteljska škola, Radićeva 8 i 10, 47000 Karlovac).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110173539
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.