Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/ca u nastavi/stručno-komunikacijski posrednik  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Samobor
Rok prijave:
19.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
25 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
Kontakt:
osobni dolazak: OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA, IVANA PERKOVCA 90,
pisana zamolba: Osnovna škola Bogumila Tonija, Ivana Perkovca 90,
e-mailom: ured@os-bogumil-toni-samobor.skole.hr
Ostale informacije:
Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor, Ivana Perkovca 90.,
raspisuje
POZIV ZA ISKAZ INTERESA za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika u produženom boravku za učenike s poteškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Bogumila Tonija, Samobor Broj traženih osoba: 2 Mjesto rada: Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme 20 do30 sati tjedno ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju Prijevoz na rad: u potpunosti Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme UVJETI: •najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, •završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija u edukacijama za pomoćnike u nastavi (mogućnost naknadnog osposobljavanja), - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od 8 dana od objave natječaja) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Na Poziv se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola. OPIS POSLOVA Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. ODABIR KANDIDATA Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koje će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta ''Vjetar u leđa-faza IV''. Povjerenstvo će biti sastavljeno od uposlenika osnovne škole i predstavnika Grada Samobora. UGOVORNI UVJETI S odabranim pomoćnicima u nastavi, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze. Radno vrijeme biti će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju. POSTUPAK PRIJAVE U prijavi na ovaj poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente: •životopis, •dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi), •dokaz o državljanstvu, •dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice), •uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Poziva. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Preslike ne moraju biti ovjerene od javnog bilježnika. Grad Samobor zadržava pravo uvida u originalne dokumente. DOSTAVA PRIJAVA ZA RADNO MJESTO Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA Ivana Perkovca 90 10 430 Samobor Tajništvo s naznakom ''Prijava za pomoćnika u nastavi''. Rok za podnošenje prijava je od 18. 7. 2022. do 19. 8. 2022. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124988050
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.