Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/ca u nastavi (pun)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'GIUSEPPINA MARTINUZZI'
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
01.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Poznavanje stranih jezika:
Talijanski jezik
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
25 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'GIUSEPPINA MARTINUZZI'
Kontakt:
pisana zamolba: Santoriova 1, 52100 Pula
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi te stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 22/20), te u sklopu projekta „Zajedno do znanja 4“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ temeljem poziva UP.03.2.1.07. Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Pula - Pola kao nositelj projekta raspisuje JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju Radno mjesto: POMOĆNIK/CA U NASTAVI (PUN) – 1 izvršitelj Mjesto rada: Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, Santoriova 1, 52100 Pula – 1 izvršitelj Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023. Naknada za prijevoz: isplaćuje se u potpunosti UVJETI: Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko razdoblje
Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.07. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Grad Pula - Pola u okviru provedbe projekta Zajedno do znanja 4. U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom. Kandidati PUN za Osnovnu škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola moraju ispuniti uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00,56/00). OPIS POSLOVA: Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
pomoć u kretanju
pomoć pri uzimanju hrane i pića
pomoć u obavljanju higijenskih potreba
pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka
suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu
poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od 5. prosinca 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze. U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela, e-mail adresa) te sve priloge.
Škole će ovisno o svojim Pravilnicima o zapošljavanju kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete pozvati na usmenu provjeru znanja. Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici: dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o državljanstvu,
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za stručnog komunikacijskog posrednika
Za posao pomoćnika u nastavi mogu se natjecati i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19., 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13, 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18., 32/20.) ili članka 48. stavak 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 1. prosinca 2022. godine do 10 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Zainteresirani za zaposlenje mogu dostaviti dokumentaciju u više škola, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa. S odabranim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme nakon provedenog selekcijskog postupka. Pula, 23.11.2022. KLASA: 112-03/22-01/10 URBROJ: 2168/01-55-51-22-02-01
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128361797
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.