Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćni/a kuhar/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: DJEČIJI VRTIĆ "METKOVIĆ" K. ZVONIMIRA 22 METKOVIĆ
Ostale informacije:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
METKOVIĆ Klasa: 112-01/21-01/10 Ur.broj: 2117-107-02-21-01 Metković, 01.prosinca 2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07,94/13 i 98/19) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J za radno mjesto POMOĆNI KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: Kratki životopis.
Preslika svjedodžbe o završenoj školi.
Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (oba ne starija od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. 10/97, 107/07 , 93/13 i 98/19)
Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
Potvrdu o radnom stažu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Uvjeti natječaja: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 24. i 25. (N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), s poželjnim iskustvom rada na poslovima za koji se raspisuje natječaj.

Samom prijavom na natječaj za posao kandidat automatski daje privolu Dječjem vrtiću „Metković“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu provedbe ovog natječaja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22, 20350 Metković, s naznakom „Za natječaj – pomoćni kuhar“ Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice http://www.vrticimetkovic.hr/Kandidati koji će se u natječaju pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVA.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118806007
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.