Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pedagog/pedagoginja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Kamanje
Kategorija:
Mjesto rada:
Kamanje
Rok prijave:
29.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KAMANJE, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
2 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Kamanje
Kontakt:
pisana zamolba: Kamanje 105, 47282 Kamanje
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Kamanje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kamanje raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Za prijem radnika na radno mjesto Stručni suradnik - pedagog (m/ž) – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno, 1 izvršitelj/ica Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). UVJET: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za pedagoga: magistra/magistar pedagogije - VSS - prof. pedagogije ili dipl. pedagog stručni ispit za pedagoge – stručne suradnike u predškolstvu. Ukoliko nema položen stručni ispit kandidat ga je dužan položiti u zakonskom roku
Probni rad 3 mjeseca. Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge u preslici: životopis s opisom dosadašnjeg rada, vlastoručno potpisan
dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za pedagoga stručnog suradnika u dječjem vrtiću, ako ga je kandidat položio
dokaz o državljanstvu (kopija osobne ili putovnice ili domovnice)
elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
· uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (original ili preslika ne stariji od 6 mjeseci) · uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (original ili preslika ne stariji od 6 mjeseci) Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat nakon dostavljene obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos. Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz ĉl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 98/19.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se neposredno u administrativni odjel vrtića ili poštom preporučeno u roku 8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje - pedagog” na adresu: Dječji vrtić Kamanje, Kamanje 105, 47 282 Kamanje.
Nepotpune, nepotpisane, nepravovremene i prijave dostavljene elektroničkom poštom neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117894775
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.