Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj predškolske djece m/ž  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TRAVICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Senj
Rok prijave:
28.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
SENJ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TRAVICA
Kontakt:
osobni dolazak: S. S. KRANJČEVIĆA 1, 53270 SENJ
mobitel: 099 4968299
Ostale informacije:
1 izvršitelj(M/Ž) na neodređeno/puno radno vrijeme

Natječaj se objavljuje dana 20.10.2020., a otvoren je 8 dana nakon njegove objave i to od 21.10. – 28.10. 2020.g Uvjeti za radno mjesto su utvrđeni člankom 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19.). Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj10/97.,107/07. i 94/13. i 98/19.) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( „Narodne novine“ broj 133/97 ). Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti: - životopis < >dokaz o državljanstvu
dokaz o stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu (kandidat koji nije položio stručni ispit može se primiti pod uvjetom da položi stručni ispit u zakonskom roku)
uvjerenje o nekažnjavanju odnosno da se ne vodi postupak za kaznena djela iz čl.25. st. 1. Zakona opredškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci
uvjerenje o nekažnjavanju odnosno da se ne vodi postupak za prekršajna djela iz čl.25. st. 3. Zakona opredškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjesec Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Tražena dokumentacija dostavlja se u preslici, a može se dostaviti i u originalu ili ovjerenoj preslici. Prije zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan poslodavcu dostaviti na uvid originalne dokumente za koje je u prijavi dostavio preslike istih. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom, «za natječaj», na adresu: DJEČJI VRTIĆ TRAVICA M. C. NEHAJEVA 1, 53270 SENJ. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Izbor kandidata izvršit će se sukladno Odluci UV-a, KLASA:601-02/20-.05/86; URBROJ:2125-03-11-20-1 od 19. listopada 2020. godine i prema odredbama čl.12. stavka 1 Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Travica. Sa svim odabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu , uz ugovaranje probnog rada u trajanju os 3 mjeseca. Prijavom na ovaj natječaj kandidati daju privolu Dječjem vrtiću TRAVICA za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Dječji vrtić TRAVICA se obvezuje da će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se prikupljaju ovim Natječajem te da će iste osobne podatke koristiti isključivo i samo u svrhu utvrđenu Natječajem. Dječji vrtić TRAVICA se također obvezuje da osobne podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa ili se prikupljaju ovim Natječajem neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama te se obvezuje da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima. Natječaj se objavljuje dana, 20.10.2020.g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića TRAVICA. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, a na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića TRAVICA objavit će se obavijest o izboru. Zadržava se pravo poništiti ovaj natječaj i ne zaposliti niti jednog kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109706349
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.